Palgaarvestus ei ole tehniliselt väga keeruline ülesanne juhul, kui oled ettevõttes spetsialist, klienditeenindaja ja tippjuht ühes isikus või olete kahe-kolmekesi võrdväärsed partnerid ja jagate ka vastutust ning kohustusi võrdväärselt. Niisugune situatsioon on piisavalt paindlik.

Kui ettevõttesse on lisandunud abikäsi, osutub töö juba ajamahukamaks, iseäranis, kui iga töötajaga erinev kokkulepe, töömaht ja ülesanded kaasnevad. Keeruliseks teebki palgaarvestuse asjaolu, et palgakulude arvutamisel pole ühte konkreetset põhimõtet - iga inimese ja kokkuleppega võib kaasneda erinev arvestuspõhimõte.

Asjaolusid, mida palkasid kalkuleerides arvestada on ühtekokku päris palju. Ka toob aeg ikka ja jälle palgaarvestusse juurde erisusi, täiendusi ning nendega peab kogu aeg kursis püsima.
See on täpsust ja korrektsust nõudev töö, mis peab olema tehtud alati õigeaegselt. Seetõttu delegeerivad ülesande paljud ettevõtjad.

Millest koosneb meie palga- ja töötajate halduse teenus:
  • Haldame Töötamise registrit.
  • Arvestame igakuiselt iga töötaja põhipalga ja lisatasud.
  • Arvestame puhkusetasud ja peame puhkuseaja arvestust.
  • Arvestame muud väljamaksed – haigushüvitised, komandeeringutasud, vanemapuhkuse tasud, lahkumishüvitised, lõpparved jm.
  • Deklareerime andmed iga töötaja kohta Maksu- ja Tolliametile, Haigekassale jm.
  • Kajastame andmed ettevõttesisestes raamatupidamisaruannetes.
  • Väljastame palgateatised.
  • Kokkuleppel teostame ülekanded.
  • Nõustame kõigis lisaküsimustes.

Teenuse hinnad leiad siit.