Korras raamatupidamine on otsustamisel raudkindel tugi

Vaid igal ajahetkel värsked aruanded võimaldavad Sulle:
  • Täpseid ja kõigutamatuid olukorrakirjeldusi
  • Kleepida hinnasilte enda või juhtkonna otsustele
  • Reageerida ohtudele kiirelt ja säästa kulusid
  • Realiseerida parimaid ideid ja teha investeeringuid kaalutletult

Olen Rauno Ojanurme

Raamatupidamise ja finantsanalüüsita pole möödunud ükski minu tööpäev alates 1995 aastast, Interaccount OÜ asutasin 2007 aastal. Minu portfellis on nii väärikaid suuri, kui ka mikroettevõtteid - teenindan kõiki sama pühendumisega.

Raamatupidamine meiega toimib edukalt ka paberivabalt, seega on meie portfellis firmasid üle Eesti, ühtekokku 50 ringis.

Koostan korrektsed ja täpsed aruanded, toetudes kauaaegsele finantsanalüütiku ja pearaamatupidaja töökogemusele.

Koostan ärianalüüsi efektiivse tegutsemise ja parimate otsuste tegemiseks.

Nõustan ettevõtjaid, et finantstegevus oleks majanduskeskkonnaga iga päev parimas kooskõlas.

Siit leiad minu kontaktid