Meeldetuletuseks – maksumuudatused 2018 a. mõjutavad ka Sind – uuri järele.

See aasta on maksumuudatuste osas tõeline erand. Nii laiaulatuslikku reformimist ei meenu vist ka spetsialistidele. Tänaseks on neist on räägitud juba mõned kuud, tulumaksumuudatustest juba sügisest, reaalsuses aga võib ikka veel küsimärke tekkida.

Kasvõi siis, kui oma esimesi selle aasta aruandeid analüüsid. On Sulgi ehk tekkinud arusaamatust, kuidas sama tegevuse juures tulemused üsnagi teistsugused olla saavad? Oled ehk juba märganud…

 

Mis siis muutus?

 

Töötajatele:raamatupidamisteenu-tulumaksumuudatused

 

Tulumaks muutus astmeliseks.
Maksustatav tulu sõltub nüüd (al. 01. Jaan.) sissetulekust. Kuni 1200 eur/kuus (14 400 eur./aastas) teenivale rakendus tulumaksuvabastus 500 eurot kuus (ja 6000 eurot aastas).

Üle 2100. eurot teenivatel inimestel tulumaksuvabastust enam pole, st. et tulumaksu tuleb tasuda nüüd esimesest eurost.

Iga töötaja peaks suutma prognoosida oma aastaseid sissetulekuid (peale põhitöö ka lisatulusid).

Meeldetuletuseks: kõigil tööandjatel peab tänaseks iga töötaja kohta ka uus tulumaksu puudutav avaldus juba kaustas olema! – kontrolli!

Miinimumpalk tõusis samuti 500 eurole kuus. 

No ja sellest siis saab alguse veel rida muutusi – kõik, mis tulumaksumiinimumiga seotud on.

Sotsiaalmaksu tasumise miinimum tõusis 155,1 euroni.

Meeldetuletuseks: eelmisel aastal oli sotsmaksu miinimummäär 99 eurot.

 

Juriidilistele isikutele ja ettevõtjatele:

 

Käibemaksukohuslaseks registreerimise piirmäär tõusis 40 000 eurole.

Kui aasta algusest alates see käibesumma täitub, tuleb registreerida siin. (eelmisel aasta oli määr 16 000 eurot)

 

Madalam tulumaksumäär – 14 %, rakendus regulaarsete kasumieraldiste korral (juriidilistele isikutele).

Madalamat tulumaksumäära saab rakendada kui regulaarne kasumijaotis on väiksem või võrdne viimase kolme aasta keskmisest jaotatud kasumist (Eestis, ehk siin maksmisele kuulunud kasumitest). Soodustus puudutab juriidilistele isikutele tehtavaid väljamakseid, füüsilistele isikutele rakendatakse täiendavalt 7%, seega nende jaoks summaarselt midagi ei muutu.

 

Juhatuse liikmel tekib võimalus Töötukassas arvele võtta.

Seda juhul kui eelnenud kalendriaastale 360 kuu (ehk siis 3 a.) jooksul on 12 kuud töölepinguga töötatud.

 

Tööandja saab töötajatega seonduvalt:

 

Erisoodustusmaksuta kulutada 100 eurot kvartalis töötaja tervise edendamisele.

Kuludesse tohib arvestada:

treeningpaiga kasutamisega seotud otseseid kulusid;

tööandja spordirajatise ülalpidamisega seonduvaid;

taastusravi, füsioteraapia, tegevusterapeudi,psühholoogi, logopeedi teenustele;

avalike rahvaspordiürituste osalustasusid.

 

Hüvitada töötajate transpordikulusid (erisoodustus)maksuta.
Juhul kui töötaja elab kaugemal kui 50 km ja töötab töölepingu alusel. Ka on maksuvaba mistahes töötajate transport, mida korraldatakse rohkem kui 8 kohalise sõidukiga või bussiga (Liiklusseaduse tähenduses).

Majutada töötajaid (erisoodustus)maksuta.
Juhul kui töötaja elukoht on kaugemal kui 50 km. (ja tal pole lähemal oma kinnisvara). Tallinnas ja Tartus on igakuine maksuvaba hüvitise määr 200 eurot kuus, mujal Eestis 100 eurot kuus.

Firmaautoga erasõitude tegemine muutus kW põhiseks.
Üsna suur muutus kaotab ära sõidupäeviku ja võimaluse maksta sellega koos väiksemat erisoodustuse tasu.

Kilovati hinnaks on:

5 a. ja uuematele autodele: 1,96 eurot.
Üle 5 aasta vanustele autodele: 1,47 eurot.

Arvestamisel korrutada tasu auto kW arvuga.

Meeldetuletuseks: autod, mida firmas erasõitudeks kasutada ei lubata, peavad tänaseks maanteeametisse teavitatud olema.

Kui soetatakse vaid ettevõtluseks mõeldud sõiduauto, millel arvestatakse maha kogu sisendkäibemaks, peab see nii jääma kaheks aastaks. Kui varem deklareeritakse, et sellega tehakse ka erasõite, tuleb pool arvestatud sisendkäibemaksust tagasi maksta.

 

Jõustus uus töövaidluse seadus.

 

Nüüd saab Töövaidluskomisjoni pöörduda kõikide töösuhetega seotud töövaidluste korral (nt. ka kollektiivlepingust tulenevatega, varasemalt lahendas komisjon vaid töölepingust tulenevad).

Kaotati rahaliste nõuete piirmäär 10 000 eur. ning pikendati läbivaatamise korda, mis uuest aastast on 45 päeva (st. kui laekub kaebus, peab 45 päeva jooksul jõudma otsuseni. Pikenes ka otsuse tegemise aeg 5. päevalt 10 päevale.

 

FIE-de maksukeskkond muutub soodsamaks (lõpuks).

 

Alates jaanuarist saavad nad ettevõtlustuludest maha arvutada ka vastuvõtu- ja reklaamikulud, samuti tasutud sotsiaalmaksu. Ka kehtestati nende sotsiaalmaksule ülemine piir.

 

Käivitub ETTEVÕTLUSKONTO füüsilistele isikutele ettevõtlusega tegelemisel.

 

ettevõtluskonto

Foto: postimees.ee

 

Ettevõtluskonto idee seisneb selles, et igaüks (eraisik) võib tegeleda ettevõtlusega ilma juriidilist isikut (OÜ; AS) vormistamata ja raamatupidamist pidamata. Konto on mõeldud aastakäibe teenijatele kuni 25 000 eurot.

Konto tuleks avada pangas, kes kogu kontole laekumiselt 20% maksuametile kannab. Ülekantav tasu sisaldab nii tulu- sotsiaal- ja kogumispensioni makseid.

Ettevõtluskonto seadus hakkas 01. Jaanuarist küll kehtima, kuid pangad veel teenust ei paku, sest neil on Maksuametiga täpne korraldus veel kokku leppimata. Aasta jooksul prognoositakse selles osas lahendusi. (seadusega saad tutvuda soovi korral siin).

Uued maksud ja aktsiisitõusud

 

Uus maks: teekasutustasu veoautodele.

Alates jaanuarist peavad hakkama maksma tasu kõik üle 3,5 tonnised veokid, mis sõidavad avalikult kasutatavate teede võrgustikul. Seda peavad tasuma hakkama ka välismaal registreeritud veokid.

Tasu sõltub:

veoauto täismassist
haagise täismassist
telgede arvust
veoki heitgaasiklassist.

NB! Raskeveokimaks jääb samuti alles.

 

Tõusevad aktsiisid:

Oluliset tõusevad maagaas ja vedelgaas – mõlemad 25%.
Uue aktsiisina sätestatakse e-sigarettide vedelikele 0,2% (iga ml. kohta), ja seda nii nikotiiniga kui nikotiini sisalduseta vedelikele.
Tõusis bensiini aktiis 56,3 sendini liitri kohta. (diislikütuse planeeritud aktiisitõus jäi ära).
1. veebruaril tõusid alkoholi aktiisimäärad (nii õlle, kange alkoholi, kui kääritatud jookide omad).

 

Jõudsidki kõik läbi lugeda! Ja nüüd aruannetest muudatusi otsima, kui see veel tegemata on.

Kas kokkuvõttes sai 2018 eelnevast parem või halvem, sõltub siis Sinu ettevõtte tegevusalast ja jääb igaühe enda aruannetest analüüsida.

 

Kui saame arvestamisel abiks olla, küsi nõu.